Wilma Strategy Scan

Tuki strategian toimeenpanossa

Wilma Strategy Scan antaa objektiivisen arvion strategian toimeenpanon vahvuuksista ja kehityskohteista.

Tarkastelun kohteena on yrityksen johtamisjärjestelmä kokonaisuudessaan. Laajimmillaan käymme lävitse avainhenkilöiden kompetenssit ja vahvuudet sekä strategian toimeenpanon kannalta keskeiset johtamisen ja viestinnän prosessit. Tunnistamme strategian kantamiseen tarvittavat voimat ja organisaation kyvykkyyden skaalautua kasvussa.

Wilma Strategy Scan antaa perustellut ehdotukset strategian toimeenpanon täydentämiseksi, vahvuuksien vahvistamiseksi ja tätä tukevan organisaation rakentamiseksi.

Wilma Recruitment

Kehitämme rekrytoinnin avulla organisaation kykyä strategiseen uudistumiseen.

Tulemme mukaan jo siinä vaiheessa, kun haettavan henkilön profiili vielä elää ja otamme vastuun sen tarkentamisessa.

Suorahaussa yritys- ja toimialatutkimuksen pohjalta tunnistamme keskusteluihin ne henkilöt, jotka parhaiten tukevat strategianne uudistumista ja sen toimeenpanoa. Täydentävät hakukanavat sovimme asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.

Saamme paljon kiitosta kyvystä hahmottaa asiakkaamme liiketoiminnan tilanne ja tavastamme tulla mukaan tehtävän roolin rakentamiseen. Onnistumme saamaan kiinnostavimmat henkilöt mukaan keskusteluihin ja olemme sitkeitä hakujen loppuun viemiseksi.

Koska kokemusta on, hahmotamme eri toimialoilta ja yrityskulttuureista siirrettävissä olevan osaamisen ja näkemyksen mahdollisuudet ja tässä myös pystymme haastamaan. Etsitään henkilö, joka hallitsee sen mitä tavoittelette.

Wilma Assessment

Henkilöarviointi

Osana Wilma Recruitment-prosessia, Wilma Strategy Scan -projektia tai asiakkaamme sisäisissä roolimuutoksissa, Wilma Assessment arvioi avainhenkilön kyvykkyyttä, motivaatiota ja toimintatyyliä peilattuna liiketoiminnan tavoitteisiin sekä kyseisen tehtävän rooliin niiden saavuttamisessa.

Henkilöarvioinneissa käytämme kansainvälisesti tunnettuja ja tunnustettuja testimenetelmiä haastattelun ja referenssikeskustelujen lisäksi.

Henkilöarviointiraporttimme on selväsanainen ja painotus on valintasuosituksen lisäksi tehtävässä onnistumisen tukemisen keinoissa.

Wilma Business Coach

Wilma Business Coach osana rekrytointia takaa avainhenkilön onnistumisen tehtävässään. Etenkin uusi avainhenkilö tuo tullessaan uutta osaamista, näkemystä ja toimintatyyliä. Toisinaan sulautuminen asiakkaan kokonaisuuteen vaatii varmistamista – vahvistetaan vahvuuksia, vältellään karikoita ja varmistetaan vastaanottavan henkilöstön muutos- ja toimeenpanokyky uudessa tilanteessa.

Wilma Business Coach auttaa kyvykkyyksiä kukoistamaan myös ilman uusia rekrytointeja. Ajattelun ja toiminnan tavat toisinaan urautuvat. Valmentava coach toimii tehokkaana potentiaalin avaajana ja vakiintuneiden ajattelutapojen murtajana.